Teracom

Teracom

Under januari 2012 flyttade Teracom till nytt huvudkontor på Lindhagensgatan på Kungsholmen i Stockholm. Kontoret är ny gemensam arbetsplats åt Teracom Boxer Group med tillhörande dotterbolag, Teracom och Boxer – totalt knappt 500 medarbetare.

Tillbaka